Nádraží pod Petrovem

_____________________________________________________________________

Brňáci nebojte se, nikdo nám naše nádraží nevezme a neodstěhuje. Jenom se musí trošku pospravovat a zmodernizovat. Nesmírným úsilím aktivistů sdružených kolem Občanské Koalice Nádraží v centru se podařilo poprvé v histori v roce 2012 zveřejnit a prosadit do posuzování rekonstrukce železničního uzlu Brno opoziční návrh. Tímto návrhem je "Nádraží pod Petrovem". Srovnávací studie pak potvrdily myšlenku, že lze nádraží v centru zmodernizovat a splnit všechy podmínky na to nádraží kladené.  Nádraží Pod Petrovem je jednou z možností, jak to naše nádražíčko zmodernizovat. 

__________________________________________

_______________________________________________________

Autoři: Ing. Jiří Dukát, doc.Ing. Otto Plášek, Ph.D., Ing. Václav Čermák, Tomáš Alter, Bc. Martin Robeš, Ing. Jiří Kalčík, Ing.arch. Ivan Lejčar, Ing.arch. Petr Lédl

Odborná spolupráce: Ing.arch. Josef Myslivec

Výsledná prezentace: Ing.arch. Ondřej Chybík, Ing.arch. Michal Krištof, Ing.arch. Jan Vrbka

_____________________________________________________________

"Nádraží Pod Petrovem" je první projekt, kterému se podařilo dostat do soutěže s oficiálním projektem stěhování nádraží. Oficiální projekt, nazvaný "Nádraží U Řeky" , který je v různých modofikacích projektován již 50 let a prosazovám nejmocnějšími toho města má nyní rovnoceného konkurenta.

V Referendu 2016 se mělo obecně rozhodovat, zda ponechat nádraží v centru, nebo šoupat s nádražím celý kilometr od města do kopřiv u řeky.  Pro referendum 2016 byl projekt "Nádraží Pod Petrovem" názornou ukázkou, jak by nádraží v centru mohlo vypadat.

Jsou však i jiné možnosti řešení. Další možnost je uvedena v menu, když si kliknete v oblíbených odkazech na "Přehled projektů".

Něco z historie uvedení Nádraží Pod Petrovem do soutěže s projektem Nádraží U Řeky

Rok 2014

V dubnu 2014 byly dokončeny srovnávací studie dvou variant polohy hlavního nádraží v Brně. Po vyjádření příslušných orgánů je jejich prezentace je očekávána v červnu 2014.

A) Nádraží u řeky  - nádraží odsunuté do polohy dnešního Dolního nádraží (nákladové   nádraží) - jako předloha byl použit projekt vypracovaný SUDOP Brno

B) Nádraží pod Petrovem - nádraží v centru - jako předloha byl použit projekt vypracovaný Občanskou Koalicí pro Nádraží v Centru (OK NvC)                

Předmětem srovnávacích studí bylo řešení stavební, provozně technologické, zhodnocení primárních investičních nákladů a návrh časového plánu výstavby.

V průběhu řešení byly oba projekty změněny a upraveny tak, aby plnily zadané provozně technologické požadavky na srovnatelné úrovni.

Předmětem srovnání nebyly žádné vyvolané, či související investice, ani ekonomické vyhodnocení ve smyslu vložených investičních nákladů a následných nákladů provozních.

Nyní má následovat studie proveditelnosti, jejž dokončení se očekává v průběhu příštího roku.

Snad se dočkáme toho, že bude hodnoceno to, co by hodnoceno mělo být.

Modernizace Železničního Uzlu Brno by měla být základem ke zvýšení konkurenceschopnosti železnice vůči individuální osobní dopravě, eventuelně i letecké dopravě.

Výsledkem by mělo být maximální propojení s již osvědčeným a dobře fungujícím Integrovaným Dopravním Systémem Jihomoravského kraje, k dosažení zkrácení, nebo alespoň neprodloužení, cestovních časů ze všech směrů příjezdu do cílových destinací. Výsledná řešení obou variant by proto měla být doložena studií časové dostupnosti jednotlivých cílů dopravy v městském i krajském dosahu.

Dalším výsledkem by mělo být být zhodnocení investičních nákladů v porovnání s budoucími náklady provozními. Jak v rozsahu dopravy železniční, zejména vysokorychlostní, tak v rozsahu integrovaného dopravního systému  jihomoravského kraje.

Aby tomu tak bylo zaslalo OK NvC dopis Ministerstvu dopravy

 

 

 
© nadrazi-pod-petrovem.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma