Navigace: Nádraží pod Petrovem > Občanská Koalice pro Nádraží v Centru

Občanská Koalice pro Nádraží v Centru

Rychlost.cz - poptávka připojení

Nádraží uvedené v předchozí kapitole vám přináší Občanská Koalice pro nádraží v centru

Občanská koalice Nádraží v centru (OK NvC) je občanská koalice nejrůznějších skupin a stran napříč politickým spektrem, kterým vadí neprůhledné a podezření budící jednání politických špiček Brna, zavírání dveří před širokou veřejnou debatou a těžko obhájitelná megalomanie projektu přestavby železničního uzlu Brno s odsunutou polohou vlakového nádraží.

Hlavním cílem OK NvC je výrazně zlepšit železniční dopravu na Brněnsku prosazením přestavby železničního uzlu Brno s hlavním nádražím všech vlaků osobní dopravy v centru města při ulici Nádražní, s novou železniční tratí přes letiště Tuřany a se severojižním železničním diametrem. OK NvC pokračuje ve své aktivitě, v níž v roce 2004 prosadila referendum a přispěla ke změně vedení města Brna po komunálních volbách v roce 2006.

Přehled právnických subjektů, které tvoří OK NvC:

1) Český a Slovenský dopravní klub
2) ZO ČSOP Veronica

Pro koalici pracuje odborná skupina, která svými přednáškami a články propaguje nádraží v centru a současně svými odborným argumenty upozorňuje na chyby a nefunkčnosti odsunutého nádraží, příp. jeho dílčích modifikací. Pro koalici také ještě pracuje i další jednotlivci jako dobrovolníci.

Občanská koalice pro Nádraží v Centru zajistila v roce 2012 zpracování projektu přestavby železničního uzlu Brno s ponecháním nádraží v centru a prosadila zařazení tohoto projektu do srovnávacích studií modernizace železničního uzlu Brno, které proběhly v roce 2014. Jako vždy byla označena varianta Nádraží U Řeky odstěhovaného o celý kilometr od města jako lepší. Je prý o pár korun levnější, ale může se stavět hned, kdežto pro nádraží v centru nazvané Nádraží Pod Petrovem by bylo zahájení stavby o několik let později. Muselo by se začít od změny územního plánu.

V roce 2015 byla zahájena studie proveditelnosti, která byla znnovu zadána SUDOPu Brno, tedy organizaci, která se zabývá projektem odsunování nádraží již více než 60 let a předpokládá se, že znovu navrhne odsunování nádraží. Studie má být hotova někdy v roce 2017. Proto jedinou možnosti jak zabránit stěhování nádraží někam do kopřiv u řeky zůstává referendum, které by se mělo uskutečnit při krajských volbách v roce 2016.  

Vše o Občanské koalici pro Nádraží v Centru se dozvíte na stránkách Referendum 2016 v oblíbených odkazech.

 
© nadrazi-pod-petrovem.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma