Navigace: Nádraží pod Petrovem > Kontakt

Kontakt

Občanská koalice Nádraží v centru (OK NvC) je neformální koalice spolků i aktivních občanů, kteří usilují o modernizaci železničního uzlu Brno s hlavním nádražím v centru města při ulici Nádražní.

Častá a rychlá doprava vlaky na moderní nádraží musí navazovat na městskou dopravu v jejím hlavním uzlu na Nádražní ulici, jinak nebude reálnou alternativou automobilové dopravy. Současně jsme přesvědčeni, že jen taková varianta modernizace železničního uzlu, která přinese atraktivní rychlé spojení a bude mít podporu veřejnosti, může získat finanční podporu EU, bez které nebude možné tak složitý záměr uskutečnit.

Hlavním cílem OK NvC je výrazně zlepšit železniční dopravu prosazením přestavby železničního uzlu Brno s hlavním nádražím v centru města a s novou železniční tratí přes letiště Tuřany. OK NvC proto ve spolupráci s předními odborníky vytvořila vlastní návrh řešení modernizace železničního uzlu, se kterým se můžete seznámit na těchto stránkách.

 

Přehled spolků sdružených v OK NvC
ZO ČSOP Veronica
Český a Slovenský dopravní klub
Brnění
Občanské sdružení Židenice

Pro koalici pracuje i odborná skupina, která svými přednáškami a články propaguje nádraží v centru a současně svými odbornými argumenty upozorňuje na chyby a nefunkčnosti odsunutého nádraží, příp. jeho dílčích modifikací. Pro koalici také pracují další jednotlivci jako dobrovolníci.

 

Kontakt: obcanska.koalice@nadrazivcentru.cz

Adresa pro doručování:
Občanská koalice Nádraží v centru
Údolní 33
60200 Brno

Webová stránka:

Ing.arch. Josef Myslivec  549 243 328   776 800 813    josefmyslivec@email.cz    www.myslivec.borec.cz

 

 
© nadrazi-pod-petrovem.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma